Algemene voorwaarden

  1. Winnaars van deze actie kunnen publicitair ingezet worden door Marketing Drenthe of door bij deze actie betrokken derden. Winnaars zeggen toe mee te werken aan het maken van foto’s en video’s en werken mee aan het geven van een interview.
  2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen aangewend worden om aanbiedingen van Marketing Drenthe of bij deze actie betrokken derden te ontvangen.
  3. Marketing Drenthe behoudt zich het recht voor om in het geval van een omstandigheid die redelijkerwijs niet binnen haar invloedssfeer ligt, een ander, naar haar oordeel gelijkwaardig, arrangement aan te bieden.